Planerar auktion i 1800 MHz-bandet

PTS fattade 2010 beslut om förnyade tillstånd i 1800 MHz-bandet. Delar av besluten överklagades. Kammarrätten har idag meddelat att de som överklagat inte fått prövningstillstånd dvs. ärendena kommer inte att tas upp till prövning i kammarrätten.

PTS återupptar därför arbetet med tilldelningen i 1800 MHz-bandet och planerar att genomföra auktion under hösten 2011.

Med tilldelningen i 1800 MHz-bandet vill PTS få ut mer frekvenser på marknaden. Den här tilldelningen omfattar 2×35 MHz. Syftet är att göra det möjligt för nya och nuvarande aktörer i bandet att erbjuda konsumenterna exempelvis bredbandstjänster.

PTS planerar att genomföra auktionen i två steg:
I det första steget fördelas auktionens 2×35 MHz bland auktionsdeltagarna. Såväl nya aktörer som befintliga tillståndshavare i bandet kan delta.I det andra steget avgörs placeringen i bandet. Då deltar vinnande budgivare från första steget liksom de tillståndshavare som redan har tillstånd i bandet (dessa innehar totalt 2×35 MHz). Placeringsomgången omfattar därför 2×70 MHz. Alla är garanterade att få sammanhängande spektrum.

Det finns idag flera aktörer i bandet liksom i närliggande band som erbjuder konsumenterna tjänster. PTS ser därför inget behov av ett spektrumtak i auktionen. Det innebär att det inte finns några begränsningar för hur mycket frekvenser en deltagare i auktionen får bjuda på.
PTS planerar inte att ställa några täckningskrav i dessa tillstånd.

Tillstånden som tilldelas i auktionen börjar gälla den 1 januari 2013 och tillståndstiden är 25 år.