Positiv tillväxt och utveckling

Intäkter och rörelseresultat har förbättrats för Teracom Group under andra kvartalet, både i jämförelse med årets första kvartal samt andra kvartalet ifjol. Verksamheten i Sverige är stabil samtidigt som Danmark växer, som en följd av förvärvet av Teracom Denmark och tillväxt i danska Boxer.

– Potentialen för betal-tv i Danmark är mycket stor, men investeringarna är omfattande innan vi kan visa vinst. Boxer Denmark har en stadigt ökande kundbas och en allt starkare ställning på den danska marknaden, säger Crister Fritzson, vd och koncernchef Teracom Group i ett pressmeddelande.

I Sverige fortsätter Teracom att bygga ut hdtv-sändningarna. Marknätet och Boxer är fortfarande den enda plattform som kan erbjuda samtliga Sveriges största tv-kanaler i hdtv. En allt större del av Boxers kunder abonnerar på hdtv och det är merförsäljningen till befintliga kunder samt kostnadsåtgärder som förklarar det stabila resultatet. Däremot tappar Boxer sedan en tid kunder och det pågår därför ett intensivt arbete med att stärka attraktionskraften i Boxers erbjudande.

– Mycket glädjande är att vi träffat avtal om regional nedbrytning av ett antal större tv-kanaler. För de kommersiella kanalerna innebär nedbrytningen att de på allvar kan erbjuda tv-reklam till lokala annonsörer, en marknad där tidigare lokala dagstidningar haft så gott som monopol. Det stärker kanalerna och det visar på marknätets flexibilitet och styrka, fortsätter Crister Fritzson.

Den finländska situationen innebär en utmaning. Marknätet står starkt med en mycket stor andel av de finländska tittarna, men efterfrågan på betal-tv är svag. Arbetet pågår med att stärka PlusTV:s erbjudande där både hdtv och video on demand finns med i planeringen.

JANUARI – JUNI 2011 I SAMMANDRAG

  • Intäkter 1960 (1880) MSEK
  • Rörelseresultat 160 (72) MSEK
  • Resultat efter skatt 57 (-9) MSEK
  • Avkastning på eget kapital 3 (0) procent
  • Soliditet 30 (38) procent
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning 228 (-36) SEK