PTS beslutar om nya tillståndsvillkor

PTS har beslutat om nya tillståndsvillkor för 2,1 GHz-bandet. PTS vill genom teknik- och tjänsteneutrala villkor ge operatörerna större möjligheter att kunna bygga bättre bredband i hela landet.

2,1 GHz-bandet är det frekvensband som används för 3G. Tillstånden att använda detta band gäller till och med 2025, men tillståndsvillkoren går ut den 31 mars 2011. PTS beslutar nu om nya tillståndsvillkor som inte innehåller krav på specifik teknik, tjänst eller egen infrastruktur. De innehåller heller inget krav på befolkningstäckning eftersom operatörerna på kommersiella grunder byggt ut långt mer än vad tillståndskraven kräver.

Beslutet har sin grund i konsumenternas ökande efterfrågan på bredband, men också i Sveriges ambition om ett bredband i världsklass.

– Regeringens bredbandsmål om 100 Mbit/s till 90 procent av befolkningen år 2020 kommer att realiseras med hjälp av både fasta och trådlösa nät. De trådlösa näten möjliggör till exempel höga hastigheter även utanför tätbebyggda områden. 2,1 GHz-bandet är en viktig pusselbit i uppfyllandet av bredbandsstrategin, och bandet bör inte låsas in i krav som förhindrar utveckling, säger Jonas Wessel, chef för enheten för spektrumtillstånd, i pressmeddelandet.