PTS förelägger Com Hem att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger i dag Com Hem att återuppta lagringen av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Operatören lagrar sedan april endast uppgifter av kommersiella skäl.

Operatörer är enligt svensk lag skyldiga att i sex månader lagra olika uppgifter som uppstår vid kommunikation, för att kunna användas av brottsbekämpande myndigheter, som till exempel polisen. Com Hem har upphört att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål och lagrar nu endast vissa uppgifter av kommersiella skäl, t.ex. som underlag för fakturering.

Com Hem ska återuppta datalagring enligt reglerna senast den 29 oktober.

Länk till föreläggandet