Radion står sig bra mot Spotify

Spotify utsätter radion för hård konkurrens, men radion är långt större.
20 procent av Sveriges befolkning använder Spotify en genomsnittlig dag, mot radions 70 procent. En tredjedel av Spotifys användare tillhör segmentet 15-19 år. Det visar en undersökning från SIFO som presenterades på Radiopuls, Teracoms årliga event för radiobranschen
.  

För femte året i rad genomfördes Teracoms arrangemang Radiopuls. Det fullsatta seminariet fokuserade på internationella erfarenheter kring digitalradion. Under dagen presenterades också en ny undersökning från SIFO om hur radion står sig i konkurrensen från Spotify och andra musiktjänster.

Undersökningen visade att radion fortfarande dominerar. 70 procent av Sveriges befolkning lyssnar på radio en genomsnittlig dag. En femtedel använder Spotify. SIFO:s undersökning visar också att musiktjänsten framför allt når en ung målgrupp. I segmentet 15-19 år ligger Spotify idag på i princip samma räckvidd som den kommersiella radion. Samtidigt som ökningen varit lavinartad så finns, enligt SIFO:s undersökning, tendenser som visar att lyssnartillströmningen till Spotify inte ökar i samma takt som tidigare. En anledning tros vara de nya begränsningarna i gratisversionen av musiktjänsten.