Referenserbjudande till andra operatörer

Kommunikationsmyndigheten PTS förelägger i dag Telia Sonera att justera sitt referenserbjudande om tillträde till svart fiber för andra operatörer, så att det motsvarar de skyldigheter PTS ålagt företaget.

Telia Sonera är enligt PTS skyldighetsbeslut om nätinfrastruktur-tillträde skyldigt att ge andra operatörer tillträde till företagets koppar- och fibernät. Syftet med skyldigheterna är att ge förutsättningar för fler operatörer att konkurrera på marknaden, vilket skapar större valmöjligheter för slutkunderna.

Bakgrunden till dagens föreläggande är att det referenserbjudande Telia Sonera offentliggjort inte överensstämmer med vad Telia Sonera är skyldigt att tillhandahålla enligt PTS skyldighetsbeslut. Bland annat begränsar Telia Sonera sitt referenserbjudande till att grossistkunderna endast får tillträde i syfte att etablera fiberförbindelser som är unika för varje slutkund. På så sätt begränsar Telia Sonera bl.a. operatörers möjlighet att köpa svart fiber fram till en kopplingspunkt i ett flerfamiljshus, och därigenom nå flera hushåll.

PTS underrättade Telia Sonera om problemen 17 december 2010, och företaget har meddelat att det inte tänker rätta sig.

Telia Sonera har tre veckor på sig att rätta sig i enlighet med detta föreläggande, som är förenat med ett vite på 100 miljoner kronor.