Riksdagen vill utreda tv-licensen

Efter 2013 kan dagens system med radio- och tv-avgift skrotas, detta skriver tidningen Riksadag & departement. För första gången öppnar nu en majoritet av riksdagspartierna för en helt ny finansiering av public service.
– Teknikutvecklingen gör att det blir irrelevant att koppla avgiften till apparaten, som man gör i dag. Det säger Berit Högman (S), ordförande i kulturutskottet till rod.se. Cirka 2 000 kr per år betalar den som har en tv-mottagare i Sverige i år.
– Dagens system är i upplösning. Teknikutvecklingen går fort. Nu måste processen börja för att se över hur vi ska finansiera public service framöver, säger Andreas Carlson, kulturpolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Senare i vår skall kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth tillsätta en ny public service-utredning, som skall tala om villkoren för SVT, SR och UR efter 2013, det är då dagens sändningstillstånd går ut. Kulturutskottet vill nu att denna utredning också ska se över finansieringen för nästa period.

Ett finansieringsalternativ som både Centern och Kristdemokraterna lyfter fram är att ta ut en public service-avgift av alla skattebetalare, detta skriver riksdag & departement.