Sappa köper Hedemora Kabel-TV

AB Sappa har tecknat avtal om att förvärva företaget Hedemora Kabel-TV AB, dotterbolag till PAB Digital-TV AB, per den 3 oktober 2011.

Hedemora Kabel-TV levererar kabel-tv till omkring 2.500 hushåll (villor, bostadsrätter och hyresfastigheter) i framförallt Hedemora. Genom förvärvet garanteras en fortsatt högkvalitativ leverans av tv-tjänster i Hedemora samtidigt som Sappa säkerställer sin fortsatta expansion i Sverige.

– För oss var det viktigt att hitta en köpare som kan fortsätta utveckla tv-tjänsterna i vårt nät, säger Lennart Lindström, ägare till Hedemora Kabel-TV. Vår bedömning är att Sappa har bättre förutsättningar än vi att erbjuda våra kunder en framtidssäker och trygg tv-leverans. Vi vill verkligen tacka våra kunder för förtroendet att få ha levererat kabel-tv i Hedemora i ca 20 år. Det  känns nu mycket bra att lämna över stafettpinnen till Sappa och vi önskar dem stort lycka till.

– Genom köpet av Hedemora Kabel-TV får vi en utökad kundstock att arbeta med i vår digitaliseringsstrategi, där vi vill erbjuda så många som möjligt enkelhet och valfrihet genom digital-tv, säger Sappas VD Hasse Svensson. Inom en snar framtid kommer vi att utöka tv-tjänsterna i nätet och erbjuda digitala möjligheter till de allra flesta anslutna fastigheterna.

Från och med den 3 oktober sköts all administration för Hedemora Kabel-TV av det nya moderbolaget Sappa. Från och med då ska kunderna vända sig till Sappa med frågor om avtal, utbud och felanmälan.

Sappa levererar tv till en betydande del av Sveriges hushåll och kan erbjuda såväl analog som digital tv till nät- och fastighetsägare, samfälligheter, bostadsrättsföreningar och andra kabel-tv-operatörer.