SHARP förses med EU:s energimärkning

Sharp firade en grön jul 2010: från den 20 december 2010 kan tillverkare och återförsäljare frivilligt komplettera TV-apparater med EU:s nya energimärknings-etikett, och Sharp levererar redan nu etiketterna till sina återförsäljare. Sharp Quattron TV-modeller kombinerar den bästa bildkvaliteten med extraordinärt låg energiförbrukning – och erbjuder konsumenten en viktig hjälp för valet av rätt TV.

– Tack vare Quattron har vi kraftigt kunnat reducera energi-förbrukningen i våra TV jämfört med konventionella platt-TV, som använder RGB pixelstruktur och CCFL bakgrundsbelysning, säger Per-Martin Öhman, nordisk produktchef på Sharp Electronics, i pressmeddelandet. Det är en stor förbättring som gynnar både miljön och konsumentens plånbok. Miljömedvetande blir en allt viktigare faktor och mycket mer än bara en trend. Allt fler människor föredrar miljövänligt producerade produkter som kan sänka energiförbrukningen vid användning. Helt klart är att detta blir en allt viktigare faktor i valet av rätt TV-modell.

Den höga energieffektiviteten hos Sharp AQUOS LCD-TV kommer att synas hos återförsäljarna med hjälp av den nya EU-energi-märkningen, som kan appliceras på apparaterna från 20 december 2010. EU-direktivet publicerades den 20 november 2010. En liknande märkning har varit obligatorisk för vitvaror under många år. Genom att visa energiförbrukningen med färger liknande trafikljus – rött, gult, grönt – kan konsumenten på ett tydligt sätt skilja på apparater som drar mindre energi (grönt) från dem som drar betydligt mer (rött).

Det så kallade energieffektivitetsindexet är faktorn som bestämmer vilken klass produkten hamnar i. Det kommer från förhållandet mellan produktens energiförbrukning och med ett referensvärde. Informationen i de olika lägena (på/standby) baseras på en vanlig mätstandard. Därför kan olika TV-modeller och fabrikat direkt jämföras med varandra.