Ska säkra tittandet via kabelnätet

TV via kabelnät ska inte missgynnas i förhållande till övriga distributionsformer. Därför vill Myndigheten för radio och TV öka kraven på SVT. Förslaget går i linje med de argument som bransch- och intresseorganisationen SABO tidigare framfört i frågan.

– Risken för att de 2,5 miljoner hushåll som idag ser på TV via kabelnätet skulle få svart i rutan eller behöva betala dubbelt, ser jag nu som mycket liten, säger Anders Johansson, IT-expert på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Myndighetens utredning om vidaresändningsplikt av TV i kabelnät lämnades till Kulturdepartementet den 3 oktober. Där föreslås att vidaresändningsplikten för SVTs fyra programtjänster ska finnas kvar och utökas till att även omfatta sökbar text-TV från SVT. Nätoperatörerna ska även fortsättningsvis ha ansvaret för att se till att förutsättningarna för vidaresändning enligt upphovsrättslagen är uppfyllda, men SVT ska ta en mera aktiv del i hanteringen av de upphovsrättsliga kostnaderna för vidaresändning. Dels ska SVT själv göra nödvändiga ekonomiska avtal när man köper eller producerar program. Dels ska kraven på SVT öka när det gäller att aktivt förhandla om avtalslicens mellan nätoperatörerna och upphovsrättsorganisationen Copyswede. För att detta ska vara möjligt, föreslår myndigheten att SVT ska få utökade resurser.

Bakgrunden till myndighetens förslag är att Copyswede har rätt till upphovsrättsersättning en gång extra vid vidaresändning i kabel-TV-nätet. SVT har dock varit ovilligt att betala denna extra upphovsrättsersättning. SABO har i olika sammanhang framfört att det är orimligt om vissa TV-tittare ska tvingas betala mer än andra för att se på TV, bara för att fastighetsägaren installerat ett modernt kommunikationsnät i fastigheten. Det är också viktigt med kostnadsmässig neutralitet mellan TV-sändningarnas olika distributionsformer. Enskilda hushåll ska kunna ta emot SVTs kanaler på samma villkor, oavsett om det sker via marknätet, satellit, kabel eller Internet.

– Självklart ska alla hushåll som betalar TV-avgift ha möjlighet att se SVTs kanaler utan extra kostnad. Det också självklart att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk ska ha ersättning när det används i TV-sändningar, säger Anders Johansson.

Om Kulturdepartementet ställer sig bakom myndighetens förslag kommer de extra avgifter för vidaresändning som operatörerna tagit ut från fastighetsägare och hushåll sedan 2009 att upphöra helt eller till största delen.

– Jag hoppas att SVT fortsätter behandla de olika plattformarna för TV på ett neutralt sätt, säger Anders Johansson.