Skydda dig mot åskan

Årets sommar har inletts med rekord i antal blixtnedslag. TV-apparater, datorer, routers, modem, digitalboxar och telefoner är utsatta produkter under sommarens varma månader. I år inleddes sommaren med rekord i antal blixtnedslag. Under junimånad registrerades 122 000 blixturladdningar.

I Sverige åskar och blixtrar det mest under sommarmånaderna juni – augusti. Antalet åskdagar per år varierar beroende på var i landet man bor. Västkusten är mest utsatt med 25 – 30 åskdagar per år medan Lapplandsfjällen endast har 1 – 3 åskdagar per år.

– Vi ser en klar koppling mellan åska och antal produkter som lämnas in för reparation, berättar Marcus Rasmusson,eftermarknadsansvarig på SIBA. Vid åskintensiva perioder ökar inflödet av trasiga produkter med 20 – 30 procent mot normalt.

Framför allt är det TV-apparater, datorer, routers, modem, digitalboxar och telefoner som är utsatta för blixtnedslag men även produkter kopplade till dem så som spelkonsoler, surroundsystem och skrivare.

– Idag är fler produkter utsatta för blixtnedslag än för fem till tio årsedan. Detta på grund av att vi idag kopplar ihop fler produkter än vi gjorde tidigare, berättarClaudia Nilsson, informationsansvarig på SIBA. Slås en apparat ut är risken att de tillkopplade produkterna också drabbas.

Inga åskskydd eller åskledare ger hundraprocentigt skydd och produktgarantier och reklamationsrätten täcker inte åskskador.

– Vid direktnedslag hjälper vare sig åskskydd eller åskledare, berättar Marcus Rasmusson. Utan produktförsäkring kan ett åsknedslag bli en dyr historia för den enskilde konsumenten. Om produkterna inte är försäkrade måste man stå för reparationskostnaderna själv.

Undvik tråkiga reparationskostnader genom att vara förberedd på sommarens åskväder.– Dra ut både ström-, telefon- och antennsladd när du åker hemifrån, avslutar Marcus Rasmusson.