Skyldiga att ta emot gamla apparater

Butiker som säljer elektronik – allt från mobiltelefoner och lampor till rakapparater – ska bli skyldiga att ta emot uttjänta apparater. Samtidigt höjs målen för återanvändning och återvinning.

– Det är ett viktigt steg mot att minska mängden elektronikskrot, säger Carl Schlyter, Miljöpartiet, efter EU-parlamentets beslut i ett pressmeddelandet.

Elektronikskrot är den sorts sopor som ökar allra snabbast. Inom EU säljs ungefär 10 miljoner ton elektronikvaror varje år. Det är framförallt hushållsapparater och IT- och telekommunikations-utrustning. Allt för lite återvinns och blir i stället giftiga sopor som förorenar miljön.

EU-parlamentet röstade igår för att höja målet för återvinning till 85 procent till 2016. Redan tidigare är butiker skyldiga att ta emot gamla apparater när du köper en ny TV eller ett kylskåp t ex. Men det nya är att man måste ta emot andra små apparater som kunder vill slänga. Butikerna får ansvar för att de återvinns. Men riktigt små butiker undantas.

Internetleverantörer blir skyldiga att tillhandahålla frankerade påsar för att handlare med vanliga butiker inte ska missgynnas.