Står inför framtida utmaningar

Basset Telecom Report # 3: “Roaming – from cash cow to end-user follower” lanseras idag. Roaming genomgår nu en förvandlingsfas. Teknik och förordningar tvingar operatörer att förändras sin roamingaffär – från att vara en lukrativ kassako till en affär med minskade marginaler där stark innovationsförmåga behövs för att säkerställa framtida intäkter.

Den största utmaningen är hur man ska hantera den växande trafiken, för att i sin tur fortsätt kunna erbjuda slutkunden de tjänster som efterfrågas, men också att upprätthålla och säkra fortsatta intäkter. En annan utmaning förknippad med frågan är hur man ska utveckla rutiner som ger en överblick över den växande trafiken.

Operatörerna måste också hitta lösningar för att kunna hantera genomförandet av rabatterade priser och specialiserade avtal på ett effektivt sätt. Detta kräver förmåga att snabbt anpassa sig till ny teknik och genomföra nödvändiga förändringar som kommer att förkorta tiden till marknaden för nya roamingtjänstepaket. Operatörerna måste nu ta kontroll över sin roamingverksamhet för att kunna vinna kampen om slutkunden och säkerställa framtida intäkter.

– För att skydda operatörer från ytterligare roamingförluster och säkra framtida intäkter, behöver operatörer effektivisera sin roaming affärsmodell och tillsammans med leverantörer och experter på området, fokus på innovativa och effektiva produkter till slutanvändare. De viktigaste framgångsfaktorerna för operatörer just nu är att få ökad kontroll, insikt och smidighet – och främst – hitta ett sätt att komma närmare slutkunden, att erbjuda tjänster utifrån kundens perspektiv och behov, säger Helena Sundberg, produktchef för Roaming på Basset.