Startar reklamfinansierad butiks-TV

I mitten av mars får annonsörerna ett nytt reklamfönster att synas i. Då startar Media Markt In Store TV, en kanal som kommer att sända reklamfinansierad butiks-TV. Intresset för satsningen är mycket stort bland annonsörerna.

– In Store TV är ett fantastiskt sätt att nå kunden under själva köptillfället, säger Heidi Solheim, Affärsområdeschef In Store TV på Media Markt, i pressmeddelandet.

Nu drar Media Markt igång Sveriges största satsning på In Store TV. Sändningarna kommer att visas i butikernas många utställda TV-apparater vilket innebär cirka 200 digitala ytor per butik.

Genom att annonsera i TV-kanalen beräknar Media Markt att företagen når en räckvidd av cirka 300 000 personer i Sverige i veckan. Dessutom finns det en möjlighet för annonsörerna att även nå ut till en internationell publik då Media Markt samtidigt startar In Store TV i 16 andra länder där kedjan också finns representerad.

– Vi är mycket glada över att kunna erbjuda våra leverantörer och andra företag den möjlighet som In Store TV utgör. I och med detta öppnar vi upp för så väl lokal, som nationell och internationell annonsering. Vi för just nu diskussioner med ett antal annonsörer och samarbetspartners, säger Heidi Solheim, Affärsområdeschef In Store TV på Media Markt som tidigare även arbetat med TV-försäljning inom MTV och MTG.

Media Markt har cirka 250 leverantörer som i och med In Store TV har möjlighet att nå ut med sitt reklambudskap direkt i butik, men Heidi Solheim på Media Markt tror att kanalen kommer att attrahera även andra annonsörer som till exempel företag med samma målgrupp som Media Markt, män och kvinnor i åldern 15-49 år, och arrangörer av lokala evenemang och mässor. Hon får medhåll av Jens Nordfält, Assistant Professor Department of Marketing and Strategy på Handelshögskolan i Stockholm.

– Butiks-TV är ett hett område och de senaste åren har vi gjort ett flertal experiment på området. Faktum är att butiks-TV överträffat åtminstone mina förväntningar. Vi har sett att förutom att butiks-TV är ett bra sätt att nå kunden vid köptillfället och sälja mer av de annonserade varorna, så är butiks-TV även ett bra sätt att förbättra butiksmiljön. Butiks-TV gör helt enkelt att butiken blir en bättre marknadsplats, säger Jens Nordfält.