Större satsning på nyheter

TV4Nyheterna ökar framförallt bland unga och är Sveriges största nyhetsprogram bland alla under 60 år. Efter ett mycket framgångsrikt nyhetsår satsar TV4Nyheterna vidare och samlar nyhetsutbudet till en sammanhållen sändning klockan 19.00 och en 22-sändning som utökas till en timme, mellan måndag och torsdag.

– Satsningen innebär en kraftig markering av TV4Nyheterna främst på vardagarna och ger mer sammanhållna nyheter i TV4-tablån. Förändringen innebär även att vi tar tillvara på det nyhetsintresse som finns under kvällen eftersom TV4Nyheterna både klockan 19.00 och 22.00 stadigt ökar sin publik, säger Göran Ellung, programdirektör aktualitet, i pressmeddelandet.

TV4Nyheterna klockan 22.00 fyller den utökade sändningstiden med rikstäckande nyheter, ekonominyheter, längre lokala nyheter samt en förlängd sportsändning allt för att ge mer utrymme för redovisning, analys och uppföljning.

– Ett samlat nyhetsutbud kommer att ge oss mycket slagkraftiga nyhetssändningar. Dessutom är det glädjande att 22-nyheterna nu blir dagens viktigaste nyhetssändning med utrymme för såväl analys som fördjupning av dagens viktigaste nyheter, säger Göran Ellung.

TV4Nyheterna klockan 19.00 blir en väl sammanhållen nyhetssändning som för första gången innehåller samtliga bevakningsområden. Nyhetshalvtimmen kommer att sändas alla dagar året om, vilket ger en tydlig kontinuitet för tittarna. De lokala nyheterna och Ekonominyheterna, som i dag sänds mellan klockan 18.30 – 19.00, flyttas till 19.00-sändningen.

Förändringarna gäller från och med den 18 april 2011.