Stort förtroende för SVT

SVT har enligt årets SOM-undersökning stärkt sin ställning hos tv-tittarna. Trovärdigheten är rekordhög för SVT som toppar listan tillsammans med Sveriges Radio.

SVT och Sveriges Radio har rekordhögt förtroende och toppar listan med sina 82 procent som svarar mycket/ganska stort på frågan ?vilket förtroende har du för följande medier…?.

Av alla kanaler i det svenska medielandskapet är det SVT1 och SVT2 som de flesta har ett positivt intryck av, enligt SOM-undersökningen. Sedan följer TV4 och SVT:s nischkanaler.

De tv-kanaler tittarna har mest positiva intryck av generellt är SVT1 (79 procent)och SVT2 (72 procent), tätt följt av TV4
(71 procent). Sedan följer SVT:s andra kanaler, Kunskapskanalen (61), Barnkanalen(58) och SVT24, före TV4 plus(50), Kanal 5 (46), TV3, (44), TV6 (39)och Kanal 9 (31).

SOM-undersökningarna har genomförts sedan 1980-talet och SVT:s enkätfrågor om massmedier besvarades av 1653 personer mellan 16-85 år. Svarsandelen var 59,9 procent. SOM-institutet vid Göteborgs universitet har till uppgift att följa svenska folkets beteenden och attityder kring samhälle, opinion och medier.