Stort intresse för att sända tv i marknätet

När ansökningstiden gick ut vid midnatt den 26 april hade 40 ansökningar om sändningstillstånd för marksänd tv kommit in till Radio- och TV-verket. 20 av ansökningarna gäller sändningar av hd-tv.

Generaldirektör Magnus Larsson säger i en kommentar:
– Det är mycket positivt att det har kommit in så många ansökningar och att det finns ett stort intresse för att sända marksänd tv. Det här är ju också första gången som programbolagen kan få tillstånd för hd-kanaler. Nu börjar handläggningen och målet är att vi ska kunna ge de nya tillstånden i slutet av juni.

Efter sekretessprövning kommer de delar av ansökningshandlingarna som inte är sekretessbelagda att läggas ut på www.rtvv.se/se/TV/marksand_TV/Ansokningar_for_marksand_tv/. Sidan med ansökningshandlingar kommer att uppdateras löpande under de kommande dagarna.

Sökande

Nationella

C More Entertainment – 3 ansökningar
Discovery Communications Europe Limited – 3 ansökningar
Eurosport SA – 2 ansökningar
Kanal 75 AB – 1 ansökan
Lightdragon Limited – 1 ansökan
MTV Networks Europe – 1 ansökan
NGC-UK Partnership – 2 ansökningar
Nonstop Television AB – 1 ansökan
SBS Broadcasting Networks Limited – 2 ansökningar
SMG – Scaneland Media Grupp – 1 ansökan
The Walt Disney Company Limited – 1 ansökan
Turner Broadcasting Systems Europe Limited – 1 ansökan
Turner Entertainment Network International Limited – 3 ansökningar
TV1000 AB – 1 ansökan
TV4 AB – 5 ansökningar
Viasat Broadcasting UK LTD – 7 ansökningar
Zonemedia Broadcasting Limited – 2 ansökningar
Zonemedia Management Limited – 1 ansökan

Lokala/regionala
Upsala Nya Tidning – 1 ansökan
Västerbotten-Kuriren AB – 1 ansökan