Sveriges Radio öppnar Radioleaks för allmänheten

Sveriges Radio kommer inom kort att öppna Radioleaks. Det är en tjänst som gör det möjligt att digitalt överlämna känslig information på ett säkert sätt.

– Med Radioleaks kan alla som vill på ett säkert, krypterat och anonymt sätt delge oss information som man på ett eller annat sätt tycker är intressant, säger Rolf Stengård, redaktör för undersökande journalistik vid Sveriges Radio.

– Sen bedömer och bearbetar vi informationen på sedvanligt sätt för att skapa journalistik, säger Rolf Stengård.