Sveriges Radio – Starkt

Från 2008, då medielandskapet på allvar började förändras, har Sveriges Radios lyssnare blivit fler, samtidigt har marknadsandelen ökat. Det visar den sammanställning som Sveriges Radio har gjort efter SIFO:s senaste lyssnarundersökningar. 2009 blev ett år med stigande publiksiffror och när 2010 summeras visar det att ökningen inte var tillfällig utan har lett till att Sveriges Radio har etablerat sig på en ny, högre nivå.

– I en period då medieomvärlden är satt i stor förändring och utsatt för ett stort kommersiellt tryck, bevarar Public service-radion sin styrka. Det är ett mycket starkt argument för vår verksamhet, säger vd Mats Svegfors i pressmeddelandet.

– I stockholmsområdet kan vi se att de tre största radiokanalerna är Sveriges Radios, det är både viktigt och roligt att se hur väl vi står oss i konkurrens med andra, säger vvd Cilla Benkö och tillägger:

– Särskilt glädjande är att vi också kan se att vårt utbud tilltalar en allt större andel unga vuxna, där P3 är största kanal, säger Cilla Benkö. En publik som väljer att följa Sveriges Radio både via FM och på nätet.

Sveriges Radios marknadsandel har under åren 2008-2010 stigit från 62,7 % till 67,2 %. En ökning med 4,5 procentenheter.

Radiolyssnande 2008-2010
(i procent)

2008 2009 2010
Sveriges Radio………………..46,6 48,5 48,3
P1……………………………… 11,2 12,3 12,2
P2………………………………. 1,4 1,6 1,6
P3……………………………… 10,4 10,9 10,8
P4……………………………… 30,4 31,4 31,3

Undersökningen redovisar både lyssning på FM och direktlyssning på webben.
Under åren 2008-2010 minskar det totala radiolyssnandet från 74,4 till 73,6 %.

Sista kvartalet 2010 jämfört med sista kvartalet 2009
(i procent)

2009 2010
Radio totalt…………………. 75,2 72,8
Sveriges Radio totalt……….49,2 48,3
Kommersiell radio…………..30,9 29,7
P1…………………………… 12,5 12,2
P2…………………………….. 1,7 1,5
P3…………………………… 10,5 10,9
P4…………………………… 32,2 31,2
Närradio…………………… 3,0 2,3

Räckvidd i procent anger hur många olika personer i åldern 9-79 år som hört minst fem minuter på en kanal under ett genomsnittligt dygn måndag t o m söndag.

Lokala kanaler
De största lokala kanalerna i Sverige ligger alla över 40 % lyssning inom respektive upptagningsområde måndag till söndag:
1. Gotland 43,3 %
2. Skaraborg 42,2 %
3. Dalarna 41,7 %
4. Jämtland 40,9 %
5. Blekinge 40,3 %

Radiolyssnandet i de tre storstadsområdena
(i procent)

Stockholm

Sista kvartalet 2009 Sista kvartalet 2010
Sveriges Radio totalt……41,8 42,1
Kommersiell radio……….35,5 31,7
P1………………………… 16,9 16,4
P2…………………………. 2,6 2,4
P3…………………………. 7,7 8,6
Radio Stockholm…………20,8 20,5
Metropol………………….. 0,9 0,9

De största kanalerna i Stockholm är P4 Radio Stockholm, P1 och P3.

Malmö

Sista kvartalet 2009 Sista kvartalet 2010
Sveriges Radio totalt………46,9 46,5
Kommersiell radio………… 29,3 26,5
P1………………………… 11,1 11,8
P2………………………… 1,4 1,4
P3………………………… 9,8 10,5
P4 Malmöhus……………. 25,1 25,2
Din Gata………………… 3,4 2,7

Göteborg

Sista kvartalet 2009 Sista kvartalet 2010
Sveriges Radio totalt……..47,6 44,7
Kommersiell radio…………30,9 30,0
P1…………………………… 15,3 13,9
P2…………………………… 2,5 1,5
P3……………………………. 11,0 9,7
P4 Göteborg………………….27,8 26,0