mtg

Viasat har tecknat avtal med Telenor

MTG AB tillkännagav idag att Viasat Broadcasting har tecknat ett långsiktigt avtal med Telenor Norge AS (Telenor). Avtalet gör det möjligt för Viasat att distribuera sina betal-TV-abonnemang inom premiumsegmentet till Telenors bredbandskunder. Telenor hade i slutet av 2009 623.000 bredbandskunder…

MTG

MTG AB  tillkännagav idag att den har undertecknat ett avtal om att förvärva ytterligare 35% av Viastrong Holding AB (‛Viastrong’) från Strong Media Group Ltd. (‛Strong Media’) för ett icke tillkännagivet kontantbelopp. MTG äger för närvarande 50% av Viastrong som…

Avtal med MTG Radio

Medieoperatören Teracom har tecknat ett nytt avtal med reklamradiobolaget MTG Radio. Avtalet, som sträcker sig över fyra år gäller utsändning av analog FM-radio i Sverige. Teracom har i och med det nya avtalet infört den senaste tekniken inom analog ljudöverföring…