PTS

PTS avbryter planerad auktion

PTS avbryter planerad auktion

Post- och telestyrelsen (PTS) avbryter den pågående auktionsprocessen för tilldelningen av tillstånd att använda radiosändare i 2010 MHz-bandet.

Auktion av spektrum i 1800 MHz-bandet

Auktion av spektrum i 1800 MHz-bandet

I går startade auktionen för att dela ut tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet. Följ auktionens förlopp i slutet av varje dag på PTS webbplats.

Planerar auktion i 1800 MHz-bandet

Planerar auktion i 1800 MHz-bandet

PTS fattade 2010 beslut om förnyade tillstånd i 1800 MHz-bandet. Delar av besluten överklagades. Kammarrätten har idag meddelat att de som överklagat inte fått prövningstillstånd dvs. ärendena kommer inte att tas upp till prövning i kammarrätten.

Betala räkningar via TV:n

Betala räkningar via TV:n

Kommunikationsmyndigheten PTS stöder ett utvecklingsprojekt som ska göra det möjligt för fler att utföra tjänster digitalt. Fokus i projektet kommer att vara att personer som saknar dator och smart mobiltelefon ska kunna betala räkningar via sin tv.

Klagomålen ökade till PTS

Klagomålen ökade till PTS

Under 2010 ökade klagomålen från allmänheten till kommunikationsmyndigheten PTS för första gången på flera år. Missnöjet rör bland annat vilseledande marknadsföring.

Prisjustering i fasta nät

Prisjustering i fasta nät

PTS inleder ett samråd med EU-kommissionen om den reviderade prisregleringen för fasta nät. De nya reglerna ska ge goda förutsättningar för konkurrens och utbyggnad av snabba bredbandsnät i hela landet.

PTS beslutar om nya tillståndsvillkor

PTS beslutar om nya tillståndsvillkor

PTS har beslutat om nya tillståndsvillkor för 2,1 GHz-bandet. PTS vill genom teknik- och tjänsteneutrala villkor ge operatörerna större möjligheter att kunna bygga bättre bredband i hela landet.

Referenserbjudande till andra operatörer

Referenserbjudande till andra operatörer

Kommunikationsmyndigheten PTS förelägger i dag Telia Sonera att justera sitt referenserbjudande om tillträde till svart fiber för andra operatörer, så att det motsvarar de skyldigheter PTS ålagt företaget.

Forum för marksänd radio

Forum för marksänd radio

16 september samlades representanter för hela radiobranschen för att diskutera framtiden för digital marksänd ljudradio i Sverige. Branschen är enig om att tiden är mogen för att introducera digitalradio i större skala. Kommunikationsmyndigheten PTS och Myndigheten för radio och tv…