teracom

Teracom i nya nya lokaler

Teracom i nya nya lokaler

Den 16 januari flyttade Teracom till Lindhagensgatan. I samma hus kommer även Boxer och Teracom Group att sitta.

Teracom måste justera priser

Teracom måste justera priser

Post- och telestyrelsen (PTS) underrättar Teracom om att myndigheten har anledning att tro att företaget inte följer de skyldigheter som PTS har beslutat om.

Teracom medverkar på Radiodagen 2011

Teracom medverkar på Radiodagen 2011

Torsdagen den 29 september äger Radiodagen rum på Folkets Hus i Stockholm och på plats finns Teracom som en av utställarna. I alla år som Radiodagen och Radiogalan arrangerats har Teracom medverkat.

Positiv tillväxt och utveckling

Positiv tillväxt och utveckling

Intäkter och rörelseresultat har förbättrats för Teracom Group under andra kvartalet, både i jämförelse med årets första kvartal samt andra kvartalet ifjol.

Teracom – Kompletterande information om antennbytet i Västerås

Teracom – Kompletterande information om antennbytet i Västerås

Underhållsarbetet som kommer att pågå fram till den 20 september består av att byta ut den ordinarie antennen som sitter högst upp i masten. Under denna period sker tv-sändningarna med reducerad effekt, vilket innebär att vissa hushåll kan få försämrade…

Sju kanaler har fått tillstånd att distribuera HDTV

Sju kanaler har fått tillstånd att distribuera hdtv i Teracom-koncernens marksända tv-nät. Under senare delen av året beräknas sändningarna vara igång. – Nu går hdtv från att vara en nischprodukt till något för alla. Med de kanaler som idag har…

Teracom – Utpekas som köpare av danska TV-nätet

En tänkbar köpare av det danska tv-nätet BSD är svenska Teracom. Informationschefen Lennart Ivarsson bekräftar till Resumé att bolaget ”tittar på BSD helt i linje med vår strategi”. Priset beräknas till 1 miljard kronor. BSD, Broadcast Service Denmark, ägs till…

Tv-kanaler får ökad täckning i marknätet

Den 1 juni får fler tv-tittare med egen antenn tillgång till hela det befintliga tv-utbudet i marknätet. Över 100 sändarstationer i hela landet får ett större tv-utbud via marknätet den 1 juni. De nytillkomna tv-kanalerna är: 7, BBC World News,…

Teracom stängde FastTV-signalen

Teracom släckte igår ned signalen för FastTV. Som ett resultat av det har bolaget släppt sina svenska kunder till andra tv-operatörer. Varje bredbandsoperatör som anlitat FastTV för tv-distribution har nu fått uppdraget att på egen hand lägga om tv-tjänsten. Det…

Teracom Delårsrapport

En expansiv period med stora investeringar på nya betal-tv-marknader påverkade koncernens resultat under första kvartalet 2010. Koncernchefens kommentarer Teracom-koncernens intäkter under kvartalet uppgick till 920 MSEK, vilket var en ökning med drygt 25 procent jämfört med samma period föregående år….

Nytt serviceavtal mellan Teracom och Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen och medieoperatören Teracom har tecknat ett serviceavtal gällande radiokommunikationssystemet S-70M. Avtalet omfattar avhjälpande underhåll på cirka 1000 stationer placerade runt om i hela Sverige. S-70M är polisens och räddningstjänstens system för analog radiokommunikation. Systemet förvaltas av Rikspolisstyrelsen och nätet…