Teracom – Investeringar sänkte resultatet

Teracom-koncernens intäkter ökade under 2010 med 13 procent till nästan fyra miljarder kronor, i huvudsak genom tillväxt på nya marknader. De investeringar koncernen gjort i det svenska marknätet och i betal-tv-verksamheterna i Finland och Danmark gjorde samtidigt att rörelseresultatet minskade till 293 miljoner kronor.

– Koncernen är inne i en omfattande investeringsfas. Hdtv lanserades i slutet av förra året i det svenska marknätet för att stärka konkurrenskraften på den mogna svenska marknaden. Samtidigt läggs stor kraft på att bygga upp en lönsam kundbas i de nya betal-tv-bolagen Boxer Denmark och finländska PlusTV. Dessa investeringar är nödvändiga för att bygga en långsiktig lönsamhet. Även 2011 kommer vi att investera för tillväxt i alla bolagen, säger Crister Fritzson, koncernchef i pressmeddelandet.

Koncernen förvärvade under förra året den danska marknätsoperatören Broadcast Service Denmark, nyligen namnändrat till Teracom Denmark. Förvärvet innebär en stärkt position på den danska marknaden då koncernen nu äger och opererar såväl nät som betal-tv i marknätet.