Teracom levererar förbindelser till Statkrafts vattenkraftanläggningar

Teracom har tecknat avtal med Statkraft Sverige AB. Avtalet omfattar förbindelsetjänster samt stödjande tjänster avseende leverans av master. Avtalet sträcker sig över en tioårsperiod.

Statkraft äger och driver ett 60-tal vattenkraftsanläggningar i Sverige. Samarbetet mellan bolagen innebär att Teracom binder samman anläggningarna med Statkrafts driftcentraler.

Vattenkraftanläggningarna ansluts via radiolänk och kopplas i Teracoms befintliga nationella fiber- och radiolänkstamnät för vidare transport till Statkraft.

– Det här är en idealisk affär för oss, där vi kan nyttja vårt befintliga stamnät för radio- och tv och kombinera det med andra typer av tjänster, säger Stephan Guiance, vd Teracom.

Nätet som består av ett 60-tal förbindelser, kommer att ägas, driftas och övervakas av Teracom. Övervakningen sker dygnet runt via Teracoms driftledning i Kaknästornet.