THOR 7 – För placering på 1 grad väst

Telenor Satellite Broadcasting (TSBc) har beslutat att investera i en ny expansionsatellit. Satelliten kommer att få namnet THOR 7 och beräknas vara klarför lanseringmot slutet av 2013 med en livslängd på 15-20 år. Satelliten är avsedd att ge kapacitetför sändning krav inom Central-och Östeuropa.

Uppskjutning av Thor6 Oktober 2009

Uppskjutning av Thor6 Oktober 2009

THOR 7 kommer att ansluta sig de etablerade THOR flottan i omloppsbana med positionen 1 grad väst, som redan förser nästan 17 miljoner kabel-och satellit hushåll i hela Europa. Det kommer att ge välbehövlig tillväxt kapacitet för TV-tjänster, särskilt i Central-och Östeuropa, där HDTV och 3DTV förväntas spela en viktig roll i framtiden. Den nya satelliten kommer även att utrustas med ytterligare kapacitet som gör att Telenor Satellite Broadcasting (TSBc) för att stärka sin sjöfart proposition, som levererar datakommunikation tjänster på områden inklusive Nordsjön, Östersjön och Medelhavet.

Jag är övertygad om att satelliter kommer att fortsätta att spela en viktig roll som distributör av TV, Radio och Data

Telenors nya satellit kommer att utrustas med både Ku-och Ka-bandet för tillhandahållande av radio-och datakommunikation. Satelliten kommer att placeras på 1 grad väst, där TSBc senaste ersättare  THOR 5 och Thor 6 är redan placerade.