Tv-kanaler får ökad täckning i marknätet

Den 1 juni får fler tv-tittare med egen antenn tillgång till hela det befintliga tv-utbudet i marknätet.

Över 100 sändarstationer i hela landet får ett större tv-utbud via marknätet den 1 juni. De nytillkomna tv-kanalerna är: 7, BBC World News, Disney XD, Star!, Showtime, Discovery Science samt Discovery Travel & Living. I Mälardalen får även TV Finland en något större täckning.

Alla de berörda kanalerna, utom TV Finland, sänds i MPEG4-format och för att kunna ta emot dessa krävs en digital-tv-mottagare som har stöd för MPEG4. Kanalerna är betal-tv-kanaler i Boxers utbud, förutom TV Finland som är en fri-tv-kanal.

Läs mer om vad som händer i nätet den 1 juni på sidan för utbyggnadsplaner.

Läs mer på Boxers hemsida.