TV4 avslutar 2010 starkt

TV4 avslutade 2010 med en stark tittaruppgång under det fjärde kvartalet och är fortsatt största tv-kanal i sin huvudmålgrupp 12-59 år under helåret. Tv-året 2010 innehåller också publikframgångar för TV4:s nyhetssändningar, för ett alltmer underhållningsinriktat SVT1, och ett tydligt genombrott för en ny sorts tv-tittande – timeshifttittandet. Det visar preliminära siffror från MMS.

Tack vare en mycket stark avslutning för TV4 på tv-året 2010, med en kraftig tittartidsuppgång under det fjärde kvartalet, avslutas året för TV4 som enskild kanal med en tittartidsandel på 18,7 procent i huvudmålgruppen 12-59 år, före SVT1 med en andel på 17,1 procent, TV3 med 10,2 procent, Kanal 5 med 9,4 procent och TV6 med 7,3 procent (se även länk till tabell i pdf-format nedan).

I hela befolkningen är SVT1 största kanal med en tittartidsandel på 23,2 procent, följt av TV4 med 19,2 procent. Här är avståndet längre till TV3 med 8,1 procent, SVT2 med 6,9 procent och Kanal 5 med 6,8 procent i tittartidsandel.

– Det känns fantastiskt bra att avsluta året med ett riktigt starkt sista kvartal för TV4. Efter en tuff inledning, där tittandet påverkades mycket av OS, har vi hämtat in mycket på slutet, bland annat med hjälp av de stora framgångarna med Så mycket bättre och Morden i Sandhamn, säger TV4-Gruppens kanaldirektör Peter Lindström i pressmeddelandet.

Tittandet under fjärde kvartalet
Genom att både TV4 och TV4 Plus under det fjärde kvartalet ökade sina tittartidsandelar jämfört med samma period förra året, samtidigt som alla de andra stora kommersiella konkurrenterna tappade andelar, blir det fjärde kvartalet mycket starkt för TV4-Gruppens kanaler i alla väsentliga målgrupper. I hela befolkningen är TV4 som enskild ensam större än TV3, Kanal 5 och TV6 sammanräknade.

I huvudmålgruppen 12-59 år är TV4 som enskild kanal i särklass störst under det fjärde kvartalet, och den enda kanalen som ligger över en tittartidsandel på 20 procent. Även SVT1 gör ett bra fjärde kvartal, medan framför allt TV3 har haft tydliga svårigheter och tappar en hel procentenhets tittande jämfört med förra året.

Både TV4 och TV4 Plus uppvisar tydliga ökningar bland den yngre vuxna befolkningen, medan TV3 och Kanal 5 minskar tydligt, och får se sig passerade av SVT1 bland dessa tittare. TV3 passeras även av Kanal 5 och är därmed fjärde kvartalets fjärde största kanal bland yngre vuxna tittare (15-44 år).

Tittandet under helåret 2010
Detta ger en bild för helåret 2010 som i stort bekräftar de trender som präglat 2010 års tre första kvartal. SVT1 har genom sin omläggning haft ett framgångsrikt år och ökat sin tittartidsandel med över 2 procentenheter i de flesta målgrupperna. TV4 tappar 0,7 procentenheter i sin huvudmålgrupp 12-59 år, vilket gör det relativa tappet likartat som hos huvudkonkurrenterna TV3 och Kanal 5. SVT1:s framgångar i underhållningsgenren har gjort att TV3 och Kanal 5 sett de största nedgångarna bland yngre vuxna tittare (15-44 år), medan TV4 klarat sig betydligt bättre relativt sett.

– SVT1:s ändrade inriktning mot alltmer underhållning, samt deras ökade resurser, har gjort dem mycket framgångsrika under året och satt en stor press på hela den kommersiella tv-marknaden, vilket medfört att även de mindre kanalernas ökningstakt har avstannat. Konkurrensen från SVT1 är en tuff och spännande utmaning för hela den kommersiella tv-marknaden. Med tanke på högkonjunkturen på reklammarknaden är det bra att vi nu startar 2011 med stora programsatsningar i TV4, TV4 Plus och TV11, säger Peter Lindström.

TV4Nyheterna stärks
2010 var också ett framgångsrikt år för TV4:s nyhetsverksamhet, i synnerhet den senare huvudsändningen klockan 22.00. TV4Nyheterna klockan 22.00 var 2010 svensk tv:s största nyhetssändning bland alla tittare under 60 år, med en snittrating (andel av befolkningen som tittar en genomsnittlig minut) på 6,0 procent, jämfört med Rapport klockan 19.30, som noterade en snittrating på 5,6 procent och Aktuellt klockan 21.00 med en snittrating på 3,4 procent. Utvecklingen av nyhetsverksamheten fortsätter under 2011, både på riksplanet och på det lokala planet.

Ny typ av tittande
2010 var också genombrottsåret för nya sorters tv-tittande, framför allt tv-distributörernas on demand-tjänster, kanalernas egna playtjänster och inte minst tittande genom inspelningsbara digitalboxar. Här finns inga data från tidigare år att jämföra med, men under 2010 gjordes detta tittande mätbart, och för vissa enskilda program har effekten varit ytterst påtaglig.

I december sände TV4 till exempel Morden i Sandhamn, som var en stor succé tre kvällar i rad med i snitt 1,58 miljoner tittare på själva sändningen. Ytterligare hela 150 000 tittare såg ett genomsnittligt avsnitt via antingen egen inspelning eller genom sin distributörs on demand-tjänst. Därutöver såg i genomsnitt ytterligare 82 000 tittare per avsnitt programmet via TV4 Play.