TV4-Gruppen gjorde sitt bästa resultat någonsin

TV4-Gruppen gjorde sitt bästa resultat någonsin 2010 och redovisar ett rörelseresultat på 807 miljoner kronor, bland annat tack vare en mycket stark annonsmarknad och en fortsatt stark tillväxt på lokal-tv-marknaden. Det innebär en ökning med 26 procent jämfört med föregående år.

– TV4-Gruppen redovisar ännu ett starkt resultat. Vinstrekordet vittnar om goda arbetsinsatser inom hela koncernen. I en allt tuffare konkurrens har vi visat kämpatag och kreativ förmåga. Året har präglats av många nya affärer, nya satsningar, nya programsuccéer, nya erbjudanden på nya plattformar – och av fortsatta framgångar med reklamförsäljningen, både nationellt och lokalt, säger TV4-Gruppens vd Jan Scherman i pressmeddelandet.

Under 2010 ökade såväl försäljningen som resultatet för TV4-Gruppen. Koncernens omsättning växte med 9 procent till MSEK 6 019 (mot MSEK 5 543 under 2009), och rörelseresultatet växte med 26 procent till MSEK 807 (MSEK 642), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13 procent (12 procent). Försäljningen av 35 procent av C More Entertainment AB gav en positiv engångseffekt om MSEK 157, ej inkluderat i ovanstående resultat.

Tillväxten på den svenska tv-reklammarknaden slog under 2010 alla tidigare rekord. Enligt IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) uppgick tillväxten för tv till och med november (december är inte redovisat ännu) till 18,6 procent, medan traditionella medier (dagspress, populärpress, fackpress, tv, radio, utomhus och bio) ökade med 12,8 procent. TV4-Gruppens ackumulerade ökning uppgick till 17,6 procent.

TV4 är fortsatt Sveriges största tv-kanal i huvudmålgruppen 12-59 år, med totalt 18,7 procents (19,5 procent) tittartidsandel. Tittartidsandelen för alla TV4-Gruppens kanaler uppgick under 2010 till 29,9 procent (30,5 procent) i samma målgrupp. Året avslutades dessutom med en kraftig tittartidsuppgång under det fjärde kvartalet, både för TV4 och för TV4-Gruppen som mediehus, en tendens som står sig under inledningen av 2011.

För första gången minskade dock tittandet på kanalsegmentet Övrig tv. Genom att TV4-Gruppens kanaler inom detta segment behöll sin tittartidsandel om drygt 11 procent stärktes positionen för TV4-Gruppens nischkanaler. Även denna trend håller i sig under 2011, inte minst genom den mycket positiva tittartidsutvecklingen som nylanserade TV11 uppvisar.

Under året förvärvade Telenor A/S, genom köp av aktier och en riktad nyemission i C More Entertainment till ett totalt värde om MSEK 1 352, 35 procent av aktierna i C More Entertainment/Canal+ av TV4 AB. Härigenom skapades ett starkt samarbete på den nordiska premium-betal-tv-marknaden. C More Entertainment/Canal+ förnyade inte rättigheterna till Premier League från och med hösten 2010, då priset för rättigheterna bedömdes vara för högt. Detta, samt den breddning av sportutbudet som genomfördes med förvärv av ett antal större sporträttigheter, och helårseffekten av etableringen av Canal9 i Danmark, medförde ett lägre resultat än föregående år för premium-tv-verksamheten. Tack vare den nya rättighetsportföljen räknar C More med en positiv abonnentutveckling framöver.

Som ett led i TV4-Gruppens satsning på den nordiska marknaden förvärvade TV4-Gruppen under 2010 rättigheterna till fotbolls-EM för den norska och danska marknaden, samt tecknade ett flerårigt pan-skandinaviskt volymavtal med Warner Bros. International Television Distribution, som ger TV4-Gruppen de exklusiva skandinaviska fri-tv- och mini-pay-rättigheterna till ett omfattande utbud av tv-serier och långfilmer i Sverige, Norge och Danmark. I dag offentliggjordes också att TV4-Gruppen förvärvat de exklusiva svenska, norska och danska rättigheterna till ishockey-VM under perioden 2012-2017.

TV4 Sverige, TV4-Gruppens lokala och regionala tv-verksamhet, fortsatte att växa kraftigt, både vad gäller omsättning och resultat. Försäljningen ökade med 25 procent mot föregående år, vilket innebar en ökad marknadsandel på den lokala reklammarknaden. Under året beslutades också att TV4 Sverige under 2011 även ska öppna upp för lokal försäljning och lokalt innehåll i TV4 Plus. Vid årsskiftet förvärvades också butiks-tv-företaget Segelman Retail Television AB från Expressen AB för att stärka erbjudandet till de lokala annonsörerna.

Även inom TV4 Digitala medier uppvisades en resultatförbättring jämfört med 2009. Under året lanserades TV4 Play i ny tappning, och trafiken ökade med 25 procent jämfört med föregående år. Dessutom ökade besökstrafiken inom hela TV4 Digitala medier under 2010.

– Tv-världen är i snabb och omvälvande förändring Nu gör vi ett mycket starkt 2010 och befäster därmed vår marknadsledande position. Det ger oss handlingskraft att ta TV4-Gruppen in i nästa fas, som kräver ett fortsatt effektiviseringsarbete och ökad flexibilitet. Allt för att möta den hårdnande konkurrensen, både om publiken och annonsörerna. Vår fortsatta framgång handlar om att ge publiken det bästa innehållet, stärka våra strategiska samarbeten och ge våra annonsörer det bästa reklamerbjudandet, säger Jan Scherman.