TV4-Gruppens publikombudsman

TV4-Gruppens publikombudsman är en ny roll i organisationen och den 1 augusti tillträder den nuvarande tillförordnade presschefen Camilla Filipsson tjänsten.

TV4-Gruppens nya publikombudsman är en utveckling av den ursprungliga tittarombudsmannen som tidigare funnits på TV4. Syftet med det nya uppdraget är att stärka, fördjupa och förnya relationerna med publiken på alla TV4-Gruppens plattformar, såväl i tv-rutan som i mobilen och på webben, med fokus på sociala nätverk.

– Det ska bli ett sant nöje att som publikombudsman få möjlighet att driva frågor som berör TV4-Gruppens alla publikgrupper. Men också att vara proaktiv i frågor och debatter ur ett strategiskt perspektiv och hitta aktuella strömningar hos olika målgrupper, säger publikombudsmannen Camilla Filipsson.

Målsättningen är att publikombudsmannen ska lyfta diskussioner, öppna upp för debatter samt svara på publikens frågor via tv4.se, de sociala nätverken och i tv-rutan. Publikombudsmannens sajt ska vara ett levande och ständigt uppdaterat forum där människor kan samtala direkt med tv-ledningen eller TV4-Gruppens profiler.

– Det är viktigt för mig att våra användare och tittare känner att de blir bemötta med respekt. TV4-Gruppen ska vara öppen för att möta publiken utifrån deras olika intressen för att på så sätt ta till sig åsikter och ge rättvisa svar på aktuella frågor. Jag kliver på tjänsten den 1 augusti då mitt vikariat som tillförordnad presschef löper ut, säger Camilla Filipsson.

Fram till augusti ska grunden läggas för uppdraget där fokus blir att utveckla webben och närvaron i de sociala medierna.