TV4 Sport sänds hos Boxer!

Boxer och TV4 bjuder på en fin sommarpresent! TV4 Sport kommer att sändas fritt till alla Boxers kunder från den 11:e maj klockan 14.30 till den 30:e September. Den ligger på kanalplats 18 och du behöver göra en ny kanalsökning. TV4 Sport ligger i det 5:e sändarnätet vilket har ungefär 70% täckning i Sverige. För att se om du har täckning, följ länken till vår täckningskarta. (Alla storstadsområden har täckning).