TV4 startar 24-timmars nyhetskanal

I höst startar TV4-Gruppen Nyhetskanalen – som med ett heltäckande nyhetsutbud blir landets enda renodlade och dygnet runt-sända nyhetskanal. TV4-Gruppen och Bonnier Broadcasting bildar också ett nyhetsbolag, som tar över all produktion av nyhets- och samhällsprogram inom TV4-Gruppen, både på riks- och lokalplanet.

I höst är det premiär för Nyhetskanalen – Sveriges enda dygnet runt-sända nyhetskanal – som kommer att erbjuda de svenska tv-tittarna en heltäckande nyhetsservice med såväl globalt, nationellt som lokalt fokus inom både nyheter, sport, väder, ekonomi och nöje, 24 timmar om dygnet. Genom Nyhetskanalen öppnas också ett nytt attraktivt och nyhetsnära fönster för annonsmarknaden.

– Nu befäster vi positionen som den viktigaste och största nyhetsförmedlaren i landet inom tv. Kombinationen av TV4Nyheternas styrka och TV4 Sveriges 25 lokala stationers närvaro runtom i landet gör att vi kan ha en bredd i bevakningen som ingen annan. Nyhetskanalen ger möjlighet att ytterligare stärka vår bevakning, samt fördjupa och analysera det som sker i Sverige och världen på ett helt nytt sätt, säger Göran Ellung, programdirektör Nyheter och aktualiteter på TV4-Gruppen.

Kanalen är avsedd för bred distribution. Samtal med distributörer har inletts, och en överenskommelse har gjorts med Com Hem om distribution i det digitala XL-paketet.

TV4-Gruppen och Bonnier Broadcasting har också beslutat att bilda ett gemensamt nyhetsbolag för produktion av nyhets- och samhällsjournalistik till TV4-Gruppen och andra externa parter. Inom det nya bolaget kommer både produktionen av program till TV4:s aktualitetsavdelning och nyhetsverksamheten inom TV4 Sveriges 25 lokal-tv-stationer att ingå, liksom den nystartade Nyhetskanalen.

– Genom att effektivisera produktionen av nyhets- och aktualitetsprogram inom koncernen uppnår vi nödvändiga besparingar. Men vi skapar också helt nya möjligheter att erbjuda nyhets- och aktualitetsmaterial från ett trovärdigt och oberoende medieföretag till andra företag. Det säkrar en fortsatt hög kvalitet i nyhetsproduktionen och ger oss också möjlighet att växa, säger TV4-Gruppens vd Jan Scherman.

– Samordning och bolagisering av TV4:s aktualitetsavdelning och lokal-tv ger ett tydligare affärsfokus, som leder till effektivisering och nya affärer, säger Bonnier Broadcastings vd Torsten Larsson.

Göran Ellung blir vd för det nya nyhetsbolaget, som startar sin verksamhet efter årsskiftet. Göran Ellung kommer också leda den utredning som under hösten genomförs kring affärsmodeller, produktion, rationaliseringar och organisation av bolaget.

Jan Scherman blir arbetande styrelseordförande i nyhetsbolaget, som ska ägas av Bonnier Broadcasting och TV4 Sverige AB.