Uttalande från Sveriges Radios ledning

En av Sveriges Radios redaktionella medarbetare har av Stockholms tingsrätt dömts till åtta månaders fängelse för sexuellt övergrepp mot barn. Den samlade bedömning vi gör har lett fram till att medarbetarens anställning kommer att avslutas med omedelbar verkan. Han har förbrukat det allmänna förtroende som måste finnas för Sveriges Radios medarbetare.

Mats Svegfors                      Cilla Benkö
Vd Sveriges Radio               Vice vd Sveriges Radio