Utvärdering av SVT:s och SR:s 55-procentsvillkor

Den 1 mars lämnade Myndigheten för radio och tv in sin utvärdering av 55-procentsvillkoret för SVT och SR till regeringen.

I sändningstillstånden för SR och SVT står att programutbudet ska spegla förhållanden i hela landet, och enligt företagens anslagsvillkor ska minst 55 procent av allmänproduktionen i rikssändningarna produceras utanför Stockholm.

Myndigheten för radio och tv fick i december 2010 i uppdrag att utvärdera om det så kallade 55-procentsvillkoret är effektivt och bidrar till att spegla förhållanden i hela landet. Utvärdering kommer att utgöra ett underlag i den avstämning regeringens ska göra med programföretagen under 2011.

Myndigheten kommer i utvärderingen fram till att effektiviteten av 55-procentsvillkoret kan ifrågasättas. Om villkoret tas bort skulle det bli tydligare att det är resultatet av SVT:s och SR:s produktion och decentraliserade organisation som är avgörande för om de uppfyller kravet på en spegling av hela landet. Det skulle dock ställa höga krav på SVT:s och SR:s metoder för att mäta, följa upp, utvärdera och redovisa sina resultat. Av detta följer att programföretagens public service-redovisningar måste göras än mer utförliga, tydliga och informativa.

Läs Utvärdering av 55-procentsvillkoret för Sveriges Television och Sveriges Radio