Våldsamma program i SVT och TV4 fällda

Granskningsnämnden har fällt den brittiska dokumentären Varför döda sin familj? i SVT2 och ett avsnitt i programmet Road Wars i TV4Sport. Programmen sändes vid tider då barn kunde förväntas finnas i publiken.

SVT:s dokumentär Varför döda sin familj? var skrämmande för barn. Flera inslag i Road Wars innehöll scener med våld. Eftersom programmen sändes kl. 18.00 respektive kl. 11.00 hade programföretagen inte tagit hänsyn till den särskilda genomslagskraften i tv.

Granskningsnämnden har också fällt sändningen av långfilmen The Cell i TV11 för utebliven varning för våldsskildringar. TV4 AB har tidigare fällts för utebliven varning inför sändningen av samma film. Nämnden har därför beslutat att förelägga TV4 AB vid vite av 100 000 kronor att följa bestämmelsen.

Bristande respekt för privatlivet

Inslag i TV4:s dokumentärserie Svensk maffia och Nyheterna i Sveriges Radio P4 Örebro har fällts av granskningsnämnden då inslagen stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. I dokumentären hade TV4 inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda integriteten hos personen som medverkade.  I nyhetsinslagen om vd:n i ett lokalt företag hade SR publicerat namn och andra uppgifter som innebar ett intrång i den enskildes privatliv. Publiceringen var inte motiverad av ett oavvisligt allmänt intresse.

Utebliven textning

Antikdeckarna i TV4 har fällts av granskningsnämnden eftersom programmet saknade textning. Enligt sändningstillståndet ska TV4 texta alla icke direktsända rikssända svenska program.

Otillbörligt kommersiellt gynnade

SVT har fällts för att genom omfattande och långvarig exponering av bilder på tv-spel i Gomorron Sverige ha gynnat kommersiella intressen på ett otillbörligt sätt. SVT riskerar en avgift på 50 000 kr.