Valet lockade 50 000 till webb-TV

Alla traditionella TV-kanaler samt nästan alla dags- och kvällstidningar körde igår live-TV från samtliga valvakor via webb och mobil. Detta gav i sin tur rekordsiffror hos Webb-TV bolaget Qbrick som har många av dessa Playkanaler som sina kunder.

– Igår toppade vi på över 50.000 samtidiga tittare, vilket är nytt svenskt rekord på live Webb-TV, säger Eric Matsgård, VD på Qbrick, i pressmeddelandet. Jag tror framför allt ungdomar och utlandssvenskar lockades av att titta på webben, eftersom man lätt kunde hålla flera Webb-TV kanalers fönster öppna simultant och följa både olika valvakor och TV kanaler.

Möjligheten att sända live på webben och i mobilen har funnits länge, men det är i år som det verkliga genombrottet och de stora tittarsiffrorna har kommit. Vinter OS 2010 och det Kungliga Bröllopet har varit stora succéer för live TV på webben och i mobilen. Idag är livesändingar en naturlig del av utbudet hos såväl de traditionella Playkanalerna, som de nya tv-kanalerna hos dags- och kvällspress. Man ser även en ökad trend där Twitter och sociala medier används som forum för att utbyta åsikter och länka till klipp och Webb-TV sändningar. Tack vare teknik, som den som Qbrick tillhandahåller sina kunder, har Webb- och Mobil-TV blivit en del av realtiden i många människors liv. Svenskar följer nyhetsflöde och aktuella händelser genom nya forum i allt större utsträckning.

– Jag tror att den här trenden kommer fortsätta och jag tror också att vi kommer få allt mer webbunikt material som kommer sändas live, säger Eric Matsgård.