Viasat har tecknat avtal med Elion

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB tillkännagav idag att Viasat Broadcasting har tecknat ett fyraårigt avtal med Elion, Estlands största leverantör av bredband och IPTV-tjänster. Avtalet möjliggör för Viasat att från slutet av oktober 2009 marknadsföra och sälja sina betal-TV-paket till Elions 175.000 bredbandskunder, varav 88.000 även är IPTV-kunder. Viasats estniska TV-kanaler TV3, TV6 och 3+ görs omedelbart tillgängliga för Elions abonnenter genom plattformens existerande IPTV-paket, vilket kommer att medföra betydliga penetrationsökningar för TV6 och 3+. Viasat driver även den största satellit-TV-plattformen i Baltikum.

Det nya avtalet följer ett liknande avtal med Telia i Sverige i maj 2008, och bygger vidare på tidigare IPTV-avtal med tio bredbandsoperatörer i Sverige, Norge och Danmark.

– Avtalet med Elion är det senaste steget i vår strategi att erbjuda våra tjänster när som helst, var som helst. I linje med strategin strävar vi att göra våra fri-TV-kanaler tillgängliga så brett som möjligt, och att attrahera abonnenter till vårt betal-TV-innehåll på ett flertal distributionsplattformer. Elion är den ledande estniska bredbands- och IPTV-operatören och detta avtal visar tydligt på efterfrågan för vår portfölj av fri-TV-kanaler med hög tittartidsandel, samt vårt populära premiuminnehåll inom betal-TV. Distribution via IPTV utgör ett komplement till vår egna satellit-TV-plattform då den ger oss tillgång till hushåll som vi inte har haft möjligheten att nå tidigare. Vi adresserar därför nya hushåll och kommer att dra nytta från ökade penetrationsnivåer framgent, säger Hans-Holger Albrecht, vd och koncernchef för MTG.