YLE FST5 blir Yle Fem

Yles svenska tv-kanal YLE FST5 byter namn till Yle Fem. Det nya kanalnamnet tas i bruk i början av mars, i samband med att hela Yles visuella uttryck förnyas. Alla Yles kanaler får då nytt grafiskt utseende och nya varumärkesattribut.

Svenska Yle har låtit undersöka FST-namnets betydelse för publiken i olika fokusgrupper och namnfrågan har också diskuterats internt.
–För många är FST en bokstavskombination snarare än ett namn .Varken bland vår personal eller i olika fokusgrupper möttes tanken på namnbyte av protester. Istället satte frågan i de flesta fall igång en kreativ tankeprocess och frågor som ”vilket namn kunde vara bättre”, ”vad måste kanalens namn förmedla”, berättar mediechef Mary Gestrin.

Namnbeslutet fattades av Svenska Yles ledning i samarbete med Yles verkställande direktör, Lauri Kivinen.

–Namnet måste förmedla innehållet: Vi talar om den svenska tv-kanalen i Finland, om en Yle-kanal, om en kanal som riktar sig till alla finländare, och som alldeles speciellt fokuserar på finlandssvenskar och tvåspråkiga. Det tycker vi Yle Fem gör, konstaterar Svenska Yles direktör Annika Nyberg Frankenhaeuser.